Ali Güler (Em.Albay Yrd.Doc.Dr.)

Ali Güler (Em.Albay Yrd.Doc.Dr.)


2 Kasım 1962 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman’da yaptı. Karaman Lisesi’nden 1979 yılında mezun oldu ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek öğrenimini, 1984 yılında bitirdi.


Aynı fakülte’de okurken 1982 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına “askeri öğrenci” oldu. 5 Ağustos 1988 – 5 Ağustos 2002 tarihleri arasında 14 yıl Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi öğretim elemanı olarak çalıştı. 5 Ağustos 2002 – 6 Ağustos 2004 tarihleri arasında Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanlığı görevini yürüttü. 23 Ağustos 2004 tarihinde başladığı İstanbul'un Harbiye semtindeki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Müze Kısım Amirliği görevini bir yıl yürüttü. Dr. Öğ. Albay rütbesinde iken, 3 Ekim 2005 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu.


Ali Güler, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 1984 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul’daki Rum-Yunan Teşkilat ve Cemiyetleri (30 Ekim 1918 - 16 Mart 1920) isimli çalışmasıyla 1986’da tamamladı. Aynı Enstitüde 1986 yılında başladığı Doktora eğitimini, Türkiye’deki Gayrimüslimlerin Yirminci Yüzyıl Başlarında Sosyo-Ekonomik Durumları (1900 - 1918) isimli çalışması ile 1993’te bitirdi.


1988 yılından beri Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu Asli Üyesi; 10 Şubat 2000 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) Genel Kurul Üyesi, 15 Haziran 2000 tarihinden itibaren de Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Haberleşme Üyesi olan Ali Güler, Türkiye’deki Gayrimüslimler (Rumlar, Ermeniler, Yahudiler), Türk-Yunan İlişkileri, Atatürk, Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi alanlarında eser sahibi olup, bu konularla ilgili makaleleri çeşitli akademik ve askeri dergilerde yayınlanmıştır. Başta, Genelkurmay Başkanlığı’nın düzenlediği “Askeri Tarih Seminerleri” olmak üzere bir çok bilimsel toplantıya davetli veya görevli olarak katılmış ve bu toplantılarda bilimsel bildiriler sunmuştur.Eserleri


Kitaplar

1) Askeri Öğrenci Mustafa Kemal’in Notları (Arşiv Belgelerinin Işığında), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2001, 1-82 s. 

2) Atatürk, Hayatı, Düşünceleri ve Kişiliği, (S. Yalçın ile birlikte), I-III., Cilt, Berikan Yayıncılık, Ankara, 2000. 

3) Atatürk’ün Düşünce Dünyası, (S. Akgül ile birlikte), Ocak Yayınları, Ankara, 1998, I-X, 1-270 s. 

4) Atatürk: Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 1999, 1-164 s. 

5) Atatürk ve Cumhuriyet, Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XVIII, 1-295 s. 

6) Atatürk ve Eğitim, (S. Akgül ile birlikte), Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 1999, 1-274 s. 

7) Atatürk ve Türk İnkılabı, (S. Akgül ile birlikte), Ocak Yayınları, Ankara, 1998. 

8) Bir Dahinin Hayatı, Atatürk’ün Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı (1881-1905), Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2000, I-VIII., 1-240 s. 

9) Dünden Bugüne Yunan-Rum Terörü, Ocak Yayınları, Ankara, 1999, I-X, 1-310 s. 

10) Hemşehrimiz Atatürk, Karaman Valiliği Yayınları, Arı Ofset Basımevi,Karaman, 2000, I-VII., 1-220 s. 

11) İşgal Yıllarında Yunan Gizli Teşkilatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 901, Ankara, 1988. 

12) Karaman’dan Kocacık’a Kızıloğuzlar : Atatürk’ün Soyu, Gök İletişim Yayınları, Ankara, 2001, I-XII., 1-147 s. 

13) Osmanlı Devleti’nde Azınlıklar, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1997, 1-150 s. 

14) Osmanlıdan Cumhuriyete Azınlıklar, Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XIII, 1-354 s. 

15) Rakamlarla Türkiye’de Azınlıklar, Berikan Yayınları, Ankara, 2001, I-XIV., 1-204 s. 

16) Sevr’den Kopenhag’a Parçalanan Türkiye, Ocak Yayınları, Ankara, 2000. 

17) Sorun Olan Avrupa Birliği, Türkar Yayınları, Ankara, 2004, I-XIV, 1-534 s. 

18) Sorun Olan Ermeniler, (S. Akgül ile birlikte), Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XIV, 1-385 s. 

19) Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar, Türkar Yayınları, Ankara, 2003, I-XIV, 1-377 s. 

20) Tarih I. Lise Ders Kitabı, (M. A. Köymen, A. Alp, M. Özgedik ve S. Akgül ile birlikte), Ülke Yayıncılık, İstanbul, 1994, 1-288 s. 

21) Tarihin Tanıklığında Ermeniler ve Rumlar, Türkar Yayınları, Ankara, 2001. 

22) Türk Ailesi, (M. Eröz ile birlikte), Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1998. 

23) Türk Kültürü ve Genel Türk Tarihi, (S. Akgül-B. Özel ile birlikte), Ülke Yayıncılık, Ank., 1992, 1-379 s. 

24) Türk Yönetim Anlayışı’nın Kaynakları, Ocak Yayınları, Ankara, 1996, I-XIV, 1-180 s. 

25) Türk Tarihi İçinde Atatürk ve Cumhuriyet, (M. Tunçoku ve diğerleri ile birlikte), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2001. 

26) Türk Tarihçiliği ve Prof. Dr. Aydın Taneri Armağanı, (S. Akgül, B. Ergezer, U. Ertan ile birlikte), Ocak Yayınları, Ankara, 1998, 1-517 s. 

27) Türk Tarihinde Harbiye, (S. Akgül ile birlikte), Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara, 1999, 1-316 s. 

28) Türklük Bilgisi, (S. Akgül, A. Şimşek ile birlikte), Türkar Yayınları, I-XXIV, 1-591 s. 

29) Yakın Tarihimizde Pontus Meselesi ve Rum-Yunan Terör Örgütleri, Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, Ankara, 1995, I-XIX., 1-228 s. 

30) XX’nci Yüzyıl Başlarının Askeri ve Stratejik Dengeleri İçinde Türkiye’deki Gayri Müslimler (Sosyo-Ekonomik Durum Analizi), Genkur. ATASE. Başkanlığı Yayınları, Ankara., 1996, I-VII., 1-245 s.

Göster:
Sırala:
Atatürk`ü ve Cumhuriyeti Anlamak Stokta yok

Atatürk`ü ve Cumhuriyeti Anlamak

Devletimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk, orta halli bir Türk ailesinin dördüncü çocuğu olarak dünya..

17,50₺ 12,25₺

Dehanın Kodları  Stokta yok

Dehanın Kodları

Devletimizin kurucusu ve "çağdaş Türkiye" idealinin bayraklaşan sembolü Mustafa Kemal Atatürk'ün ger..

13,00₺ 9,10₺

Kurtuluştan Kuruluşa Atatürk Stokta yok

Kurtuluştan Kuruluşa Atatürk

Atatürkçü olmak şüphesizdir ki, Atatürk'ü insan olarak tanımak ve O'nun fikirlerini anlamakla mümkün..

13,00₺ 9,10₺

Sarı Mustafam-Atatürk'ün Az Bilinen Yönleri Stokta yok

Sarı Mustafam-Atatürk'ün Az Bilinen Yönleri

Türk milletinin yetiştirdiği en büyük insan, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, her şeyden önce onun y..

13,00₺ 9,10₺

Sonsuza Yolculuk Stokta yok

Sonsuza Yolculuk

Türk milletinin ortak paydası olan Mustafa Kemal Atatürk, dünya liderleri arasında gerek yaşadığı dö..

13,00₺ 9,10₺

E-Ticaret Sistemleri