Benjamin Constant

Benjamin Constant


Benjamin Constant de (Ekim 25, 1767 – Aralık 8, 1830) 


Huguenotsların soyundan gelme Fransız göçmen bir ailenin cocuğu olan Constant, bir çok özel öğretmenden ders almış ayrıca University of Erlangen, Bavaria, ve University of Edinburgh, da eğitim almıştırr. Çeşitli aralıklarla Fransa, İsvicçe, Almanya ve İngiltere'de aşamını sürdürmüştür..


1815-30 yılları arasında Fransa da hem politik düşüncenin liderliğini yapmış hemde dönemin politikasında fiili olarak bulunmuştur. Bu dönemde; önce Danıştay üyesi olarak atanmış daha sonraları Fransiı ulusal meclisinin kurulmasını sağlamıştır. Çok iyi bir hitabete sahip olan Constant dönemin Bağımsızlar adıyle bilinen sol-liberal gurupların liderliğini yapmıştır.


Dönemin liberal anlayışına çok şey katmakla beraber Constant radikal bir Liberalizm taraftarı değildir. Adolphe adlı romanıyla edebi kişiliğine şahit olduğumuz Constant ayrıca dinler tarihi adlı kapsamlı çalışmasıyla tanınmaktadır. 


Eserleri:


De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s'y rallier (1796) 


Des réactions politiques (1797) 


Des effets de la Terreur (1797) 


Fragments d'une ouvrage abandonné sur la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays (1803-1810) 


Principes de politique applicables à tout les gouvernements (1806-1810) 


De l'esprit de conquête et l'usurpation (On the spirit of conquest and on usurpation) (1815), an important pamphlet against Napoleon 


Adolphe, a novel (Hayatımın Romanı:))


De la religion (1824-1831), a five-volume history of ancient religion. (Boktan bir eserdir:))


A.Pitt "The Religion of the Moderns: Freedom and Authenticity in Constant's De la Religion", History of Political Thought, xxi, 1, 2000, 67-87

E-Ticaret Sistemleri