Recep Çetin

Recep Çetin


Eğitimci-Yazar Recep ÇETİN, doğduğu ve yaşadığı belde olan ORMANLI üzerinde çeşitli çalışmalar ve incelemeler yapmaktadır. Daha önce yayınlanan BAŞVİRAN’DAN CUMA’YA ORMANLI adındaki kitabında, yörenin tarihi-coğrafi-sosyal ve kültürel dokusuna ışık tutacak bilgiler kaleme almıştır.


Bu kitabında ÇETİN, Kdz Ereğli ve Ormanlı civarında 1924 öncesi yaşayan ve Nüfus Mübadelesi Anlaşması çerçevesinde “bir daha dönmemek ve hak talep etmemek üzere” yöreden ayrılan Rumlar ve özellikle de Kıbrıs’ta Türk-Yunan savaşına neden olan MAKARİOS üzerine bilgiler derlemiştir.


Makarios hakkında ansiklopedik eserlerde yeterli bilgi görmediğinden ve küçük yaşlardan itibaren duyduğu bilginin kayıtlara geçmemiş olduğundan hareketle, bu kitap çalışmasını sürdürmüştür.


Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan Kıbrıs Sorunu üzerine çalışan ve kafa yoran ve de “acaba bu sorunun kaynağını bulmada bizim de bir katkımız olabilir mi” heyecanıyla yola çıkan ÇETİN, “Ben üzerime düşeni yapmakla mükelleftim ve yapmaya çalıştım. Bundan sonraki iş ve işlemler, ilgili kişi ve kurumlarındır” diyerek ‘topu’ ‘uzmanlara’ attığını” belirtmektedir…


E-Ticaret Sistemleri