Yusuf Çetindağ (Doc.Dr.)

Yusuf Çetindağ (Doc.Dr.)


Eğitim


PhD, Gazi Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı-Doktora-2002, Ankara


MA, Fatih Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı-Yüksek Lisans-1998, İstanbul


BA, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı-Lisans-1996, İstanbulTecrübe


Bölüm Başkanı Fatih Üniversitesi, Oct. 2008


Doç. Dr. Yüksek Öğretim Kurumu, Mar. 2008


Dekan Yrd. Fatih Üniversitesi, Oct. 2007


FEF Stratejik Plan Koordinatörü Fatih Üniversitesi, Oct. 2007


Öğretim Üyesi Fatih Üniversitesi, Sep. 2002


Öğretim Görevlisi Fatih Üniversitesi, May. 2000- Sep. 2002


Okutman Fatih Üniversitesi, Apr. 1998- May. 2000


Uzman Fatih Üniversitesi, Apr. 1997- Apr. 1998Seçkin Yayınlar

  

1998-1999 "TÜRK DİLİ II", TURK 102/hist 1, Credit:3


1998-1999 "TÜRK DİLİ II", TÜRK 102/bys 1, Credit:3


1999-2000 "TÜRK DİLİ II", TURK 102/man A, Credit:3


2000-2001 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) I", TDE 409/tde A, Credit:3


2000-2001 "YENİ TÜRK EDEBİYATI VI", TDE 304/tde A, Credit:3


2000-2001 "TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI", TDE 218/tde A, Credit:2


2000-2001 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) II", TDE 410/tde A, Credit:3


2000-2001 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV (14. 15. YY)", TDE 208/tde A, Credit:3


2001-2002 "MAZMUNLAR", TDE 217/tde A, Credit:3


2001-2002 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI I", TDE 107/tde A, Credit:3


2001-2002 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) I", TDE 409/tde A, Credit:3


2001-2002 "ESKİ TÜRK EDB.DE MAHALLÎLEŞME AKIMI", TDE 423/tde A, Credit:2


2001-2002 "OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ 1 (ESKİ NESİR)", TDE 311/tde A, Credit:2


2001-2002 "ŞEYH GALİB", TDE 428/tde A, Credit:2


2001-2002 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI II", TDE 108/tde A, Credit:3


2001-2002 "TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI", TDE 218/tde A, Credit:2


2001-2002 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) II", TDE 410/tde A, Credit:3


2001-2002 "OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ (NESIR)", TDE 312/tde A, Credit:2


2002-2003 "MAZMUNLAR", TDE 217/A, Credit:3


2002-2003 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I", TDE 407/A, Credit:3


2002-2003 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI V", TDE 305/A, Credit:3


2002-2003 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII", TDE 405/A, Credit:3


2002-2003 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II", TDE 408/A, Credit:3


2002-2003 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI", TDE 306/A, Credit:3


2002-2003 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV", TDE 208/A, Credit:3


2002-2003 "OSMANLI TÜRKÇESİ III", TDE 201/ECON A, Credit:3


2003-2004 "FARSÇA I", TDE 215/A, Credit:3


2003-2004 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I", TDE 407/A, Credit:3


2003-2004 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI V", TDE 305/A, Credit:3


2003-2004 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI III", TDE 207/A, Credit:3


2003-2004 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) I", TDE 409/A, Credit:3


2003-2004 "FARSÇA II", TDE 216/A, Credit:3


2003-2004 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II", TDE 408/A, Credit:3


2003-2004 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI", TDE 306/A, Credit:3


2003-2004 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV", TDE 208/A, Credit:3


2003-2004 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) II", TDE 410/A, Credit:3


2004-2005 "FARSÇA I", TDE 215/A, Credit:3


2004-2005 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I", TDE 407/A, Credit:3


2004-2005 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI III", TDE 207/A, Credit:3


2004-2005 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII", TDE 405/A, Credit:3


2004-2005 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) I", TDE 409/A, Credit:3


2004-2005 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/TEZ F, Credit:0


2004-2005 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II", TDE 408/A, Credit:3


2004-2005 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV", TDE 208/A, Credit:3


2004-2005 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII", TDE 406/A, Credit:3


2004-2005 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) II", TDE 410/A, Credit:3


2005-2006 "FARSÇA I", TDE 215/A, Credit:3


2005-2006 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI III", TDE 207/A, Credit:3


2005-2006 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) I", TDE 409/A, Credit:3


2005-2006 "Eski Türk Edebiyatının Kaynakları ", TDE 524/Tezli, Credit:3


2005-2006 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II", TDE 408/A, Credit:3


2005-2006 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV", TDE 208/A, Credit:3


2005-2006 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) II", TDE 410/A, Credit:3


2005-2006 "Eski Türk Edebiyatında Akımlar ", TDE 525/TEZLİ, Credit:3


2006-2007 "FARSÇA I", TDE 215/A, Credit:3


2006-2007 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI V", TDE 305/A, Credit:3


2006-2007 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI III", TDE 207/A, Credit:3


2006-2007 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII", TDE 405/A, Credit:3


2006-2007 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) I", TDE 409/A, Credit:3


2006-2007 "FARSÇA II", TDE 216/A, Credit:3


2006-2007 "ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV", TDE 208/A, Credit:3


2006-2007 "DÜNYA EDEBİYATI (DOĞU) II", TDE 410/A, Credit:3


2006-2007 "Eski Türk Edebiyatında Biyografik Eserler ", TDE 523/Tezli, Credit:3


2007-2008 "FARSÇA METİNLER", TDE 339/A, Credit:3


2007-2008 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/Tez I, Credit:0


2007-2008 "Eski Türk Edebiyatı Türleri ", TDE 511/A, Credit:3


2007-2008 "XVIII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 405/A, Credit:3


2007-2008 "XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 207/A, Credit:3


2007-2008 "FARS DİLİ II", PRS 202/B, Credit:3


2007-2008 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/I, Credit:0


2007-2008 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II", TDE 408/A, Credit:3


2007-2008 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA BİYOGRAFYALAR", TDE 321/A, Credit:3


2008-2009 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/I, Credit:0


2008-2009 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I", TDE 107/B, Credit:3


2008-2009 "XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 207/A, Credit:3


2008-2009 "Eski Türk Edebiyatında Biyografik Eserler ", TDE 523/A, Credit:3


2008-2009 "BİTİRME TEZİ", TLE 410/A, Credit:1


2008-2009 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/I, Credit:0


2008-2009 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/SMNR I, Credit:0


2008-2009 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II", TDE 108/B, Credit:3


2008-2009 "Karşılaştırmalı Osmanlı Türkçesi Metinleri II", TDE 532/S, Credit:3


2009-2010 "TÜRKMEN TÜRKÇESİ I", TLE 305/A, Credit:3


2009-2010 "TÜRKİYE TÜRKÇESİ I", TDE 103/B, Credit:3


2009-2010 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/TEZ H, Credit:0


2009-2010 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/H, Credit:0


2009-2010 "Türkmen Türkçesi Ses Bilgisi", TLE 515/S, Credit:3


2009-2010 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I", TDE 107/B, Credit:3


2009-2010 "Türkmen Türkçesi Şekil Bilgisi", TLE 516/S, Credit:3


2009-2010 "KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ I", TLE 307/A, Credit:3


2009-2010 "XVIII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 405/A, Credit:3


2009-2010 "XIII-XIV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI", TDE 207/A, Credit:3


2009-2010 "ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI METİNLERİ", TLE 406/A, Credit:3


2009-2010 "COMPARATIVE ANALYSES OF OTTOMAN AND JAGATAI LITERATURE ", CMP 612/A, Credit:3


2009-2010 "BİTİRME TEZİ", TLE 410/A, Credit:3


2009-2010 "Yüksek Lisans Tezi", TDE 500/F, Credit:0


2009-2010 "OSMANLI TÜRKÇESİ II", TDE 102/B, Credit:3


2009-2010 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ II", TDE 408/A, Credit:3


2009-2010 "Yüksek Lisans Semineri", TDE 501/F, Credit:0


2009-2010 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II", TDE 108/B, Credit:3


2009-2010 "Eski Türk Edebiyatının Kaynakları ", TDE 524/S, Credit:3


2009-2010 "KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ II", TLE 308/A, Credit:3


2010-2011 "COMPARATIVE ANALYSES OF BIOGRAPHIC SOURCES", CMP 613/A, Credit:3


2010-2011 "ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I", TDE 407/A, Credit:3


2010-2011 "NEVAİ ÜSLUBU VE ETKİLERİ ", TLE 536/S, Credit:3


2010-2011 "ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I", TDE 107/B, Credit:3


2010-2011 "KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ I", TLE 307/A, Credit:3


 


Tuba Hilal Mengüç, "İlmî Dede ve Cezire-i Mesnevi Şerhi", Fatih Üniversitesi, Jan. 2005


Zehra Öksüz, "Hulasatü'ş-Şuruh I. Cilt 1-107 varakları", Fatih Üniversitesi, Jun. 2008


Davut Köse, "Murad Molla Divanı", Fatih Üniversitesi, Jun. 2008


Muhammet Felat Aktan, "Murad Molla'nın Saib-i Tebrizi Şerhi", Fatih Üniversitesi, Jun. 2008


Hatice Artan Özdil, "Hülasatü'ş-Şuruh, C.I, 108-220 vr.", Fatih Üniversitesi, Sep. 2009


  


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Edebiyatımızın Kaynaklarından: Doğu Medeniyeti ve Metinleri", Turkish Studies, Vol. IV, No. 1-2 Winter, Jan. 2009, pp. 2043-2088


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Bela", Yağmur Dergisi, No. 41, Aug. 2008


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Gurbetine Düşmek ve Vuslatına Ermek", Yağmur Dergisi, No. 39, May. 2008


Yusuf ÇETİNDAĞ, "XVIII. yüzyılda İlimiyyeli Bir Şair: Ataullah Efendi (1759-1811)", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi, Vol. 16, No. 16, Dec. 2006, pp. 259-280


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Leylâ ile Mecnûn Mesnevilerinin Temel Motifler Açısından Değerlendirilmesi", Ayla Demiroğlu Kitabı, Kutup Yıldızı Yayınları, Vol. 1, No. 1, Nov. 2006, pp. 267-291


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Osmanlı Edebiyatı ve Nevâî", Baykara Dil-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Vol. I, No. 2, Aug. 2006, pp. 14-16


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Klasik Kültür ve Şiirde Örtülü Söyleme Geleneği ", Yağmur, Feb. 2006


Yusuf Çetindağ, "Şark Klasikleri ve Özellikleri", Dergah, Vol. 16, No. 191, Jan. 2006, pp. 9-15


Yusuf Çetindağ, "Divan Şiiri Geleneğinde Meslek ve Şair: Şeyhülislam Şairlerin Divanlarında Dinî ve Mesleki Terimler", Akademik Araştırmalar/Journal of Academic Studies, Vol. VII, No. 27, Jan. 2006, pp. 13-29


Yusuf Çetindağ, "Ali Şîr Nevâî'nin Osmanlı Şiirine ve Kanunî Sultan Süleyman'a Tesiri ve Sebepleri Üzerine", Osmanlı Araştırmaları- Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu'na Armağan-II, Vol. XXVI, No. II, Jan. 2006, pp. 223-235


Yusuf Çetindağ, "Biyografk Bilgi Açısından "Çehâr Makale"", Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 34, No. 34, Jun. 2005, pp. 145-167


* Yusuf Çetindağ, "Timurlular İle Osmanlı Devleti Arasındaki Kültürel İlişkiler", Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. 5, No. 18, Oct. 2003, pp. 1-13


Yusuf Çetindağ, "Mecalisü'n-Nefais'te Şiir ve Şair Eleştirisi", Türk Kültürü İncelemeleri/The Journal of Turkish Studies, Vol. 9, No. 9, Oct. 2003, pp. 79-114


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Biyografik Bilgi ve Şiir Eleştirisi Açısından Baharistan", İlmi Araştırmalar, Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, Vol. III, No. 14, Nov. 2002, pp. 37-52


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Ali Şir Nevai ve Türk Şiir Dili", Yağmur Dergisi, Vol. 5, No. 17, Oct. 2002, pp. 34-38


* Yusuf ÇETİNDAĞ, "“Şiir Eleştirisi Açısından Devletşâh Tezkiresi”", Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. 14, No. 14, Aug. 2002, pp. 187-201


* Yusuf ÇETİNDAĞ, "“Kültür, Sanat ve Edebiyat Açısından Timurlu-Osmanlı İlişkileri”", , Folklor/Edebiyat, Vol. VIII, No. 32, Aug. 2002, pp. 159-170.


* Yusuf ÇETİNDAĞ, "“Türk Edebiyatında Muammâ”", , Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. 13, No. 13, Jul. 2002, pp. 205-211


* YusufÇETİNDAĞ, "“Eleştiri Terimleri Açısından Herat Mektebi Tezkirelerinin Anadolu Tezkirelerine Tesiri”", , Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, Yaz 2002, s.109-132, Vol. 22, No. 22, Jun. 2002, pp. 109-132


* Yusuf ÇETİNDAĞ, "“Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri”", Türkler Ansiklopedisi, Vol. IV, No. 4, Jan. 2002, pp. 171-182


Yusuf ÇETİNDAĞ, ""Divan Şiiri Estetiği, Divan Şiirinde Mecaz-Hakikat İlişkisi ve Yorum"", Dergâh, Vol. XI, No. 132, Feb. 2001, pp. 18-21


Yusuf ÇETİNDAĞ, ""Gelenek, Felsefe ve Dilbilim Bağlamında Bir ‘Ara-Konum’ Poetikası(Hilmi Yavuz)"", Dergâh, Vol. X , s.9-12, No. 113, Jul. 1999, pp. 9-12


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Şarkın Kutsanan Şiiri", ICAPA 2008, Almatı/ Kazakistan, Oct. 2008, 3,


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Doğu'dan Batı'ya Aşk", 2nd International Conference of The Asian Philophical Association, Kobe-Güney Kore , Oct. 2006, The Rise of Asian Community and The New Dialogue Between Past and Future of The World, ICAPA 2006, II,pp. 153-159


Yusuf ÇETİNDAĞ, "Sembolik ve Mistik Bir Nesne Olarak Aynanın Felsefesi", ICAPA-2005, İstanbul-TÜRKİYE, Oct. 2005, Bildiri Kitabı, I, pp. 187-197


Yusuf Çetindağ, "Osmanlıyı Müjdeleyen Mevlana", Etkileşim


Yusuf Çetindağ, "Ali Şir Nevai, Hayatı, Sanatı, Eserleri", Fatih Üniversitesi


Yusuf Çetindağ, "Ataullâh Divanı", Fatih Üniversitesi


Ali Fuat Bilkan-Yusuf Çetindağ, "Şeyhülislam Şairler", Hece Yayınları


Yusuf Çetindağ, "Ayna Kitabı", Kitabevi Yayınları


Yusuf Çetindağ, "Ali Şîr Nevâî\'nin Osmanlı Şiirine Etkisi", Kültür Bakanlığı(The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)


Akademik Yayınlar


Proceedings


Kitaplar


Tez Danışmanlıkları


MS/MA Tezleri/s 


Verdiği Dersler

E-Ticaret Sistemleri