İbrahim Çolak

İbrahim Çolak


İbrahim Çolak, (d.1881, İstanbul - ö. 1944,, Türk asker, siyasetçi. Kurtuluş Savaşı'na katılan üst dereceli komutanlardan birisidir. Savaştan sonra milletvekili olarak görev yapmıştır.


Çeşitli kaynaklarda doğum tarihi olarak 1878, 1879, 1880, 1881 yılları verilmekte ve bazı kaynaklarda Bursa'da veya Bozüyük'te doğduğu kaydedilmektedir. 1898 tarihinde girdiği Harp okulunu 1901 yılında bitirdi ve V. Ordu'ya atandı.Osmanlı Ordusuna katıldı. 1904 tarihinde III. Ordu'ya atandı. Meşrutiyetten önce gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında araştırma yapan Manastır Polis Müfettişi Hüseyin Sami Bey'e karşı bir suikast düzenledi ve Hüseyin Sami Bey ölürken kendisi de kaza ile sağ elinden yaralandı. Eli tedavi edilmediği için çolak kaldı.


1912 yılında Balkan Savaşları çete muharebelerinde bulundu. 1914 senesinde rütbesi binbaşılığa yükseltilerek 177. Köprülü Alayı komutanlığına getirildi. Bulgaristan'da üstlenen bu birlik ile I. Dünya Savaşı'nda Makedonya'da gizli operasyonları yönetti. Mütareke döneminde bir ara tutuklandı ise de serbest bırakıldı. İstanbul'da Bekirağa Bölüğü'nde tutuklu bulunan Halil Kut ve Talat Muşkara hapishaneden kaçırılmasını yönetti.


Milli direniş başlayınca Anadolu'ya geçti. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında II. Kuva-yı Seyyare komtanlığı yaparken çıkan Düzce ve Yozgat ayaklanmalarının bastırılmasında önemli rol oynadı. Çerkez Ethem isyanından sonra komutanı olduğu Kuva-yı Seyyare 3. Süvari Tümeni'ne dönüştürülerek komutanlığına atandı. 3. Süvari tümeni ile II. İnönü Savaşları'na katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taaruz'da büyük yararlılıklar gösterdi. 1922'de Albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.


Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Harp ve İstiklal madalyaları ile ödüllendirildi. 1923'te Ertuğrul ve daha sonra üç kez(1927, 1931, 1935) Bilecik milletvekili seçildi. 1924 yılında kurucu ortağı olduğu ve sonra 1926 yılında tamamen sahip olduğu Bozüyük Kereste Fabrikası işletmeciliği yaptı. 1944'de İstanbul'da vefat etti ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Sonradan cenazesi 1989 yılında Ankara'da Devlet Büyükleri kabristanına nakledildi. İbrahim Çolak'ın tek çocuğu olan Ertuğrul Çolak 1919 yılında İstanbul'da doğmuş ve Demokrat Parti'den XI. dönem Bilecik milletvekili seçilmiştir.

E-Ticaret Sistemleri