Kazım KARABEKİR

KAZIM KARABEKİR:

23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri İdadisi'nde öğrenim gördü. 1902'de Harbiye Mektebi'ni bitirdi. 1905'te de Erkan-ı Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasında büyük rol oynadı. II. Meşrutiyet'in ilanının ardından da Edirne'de bulunan 3. Ordu tümenine atandı. Bunun yanında 31 Mart Ayaklanması'nda da görev aldı. 14 Nisan 1912'de de binbaşılığa yükseldi.

Balkan Savaşları döneminde de Trakya sınır komiseri olarak önemli vazifelerde bulundu. Çanakkale Savaşı'nın başlaması üzerine de cepheye gönderilerek Kerevizdere'de Fransızlar'a karşı üç ay boyunca mücadele etti. 1916 senesinde de Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu komutanlığına getirildi. 1918 yılında da Erzincan, Sarıkamış, Kars, Erzurum ve Gümrü bölgelerini Ermeni ile Rus kuvvetlerinden geri aldı. Mondros Ateşkes Anlaşması sırasında da Sadrazam Ahmed İzzet Paşa'nın genelkurmay başkanlığı önerisini kabul etmeyerek Milli Mücade'ye katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda da Doğu cephesi komutanlığı yaptı. 15 Kasım 1920 tarihinde de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bunun yanında Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'yle de Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü.

Daha sonra I. Ordu müfettişliğine tayin edildi. 1923'te de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da başkanlığını yaptı. Ancak parti 3 Haziran 1925'te Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. 1946 yılında da TBMM başkanlığına seçildi. Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. Cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Göster:
Sırala:

Bir Düello Bir Suikast "Her Şeyi Ben Yaptım Yanlışı"

1933 yılının Mayıs ayında, o zamanki Milliyet Gazetesi'nde, "Millici" imzası ile İstiklal Harbi ile ..

125,00₺

Büyük Hesaplaşma "İzmir Suikastı"

Mustafa Kemal Atatürk’e, İzmir Suikasti teşebbüsünün görüldüğü davayı ele alan İstiklal Mahkemesi ..

165,00₺

CHP'deki Büyük Kavga "Ben Hain Miyim?"

Kazım Karabekir Paşa'nın bu eseri de yakın tarihimizde bilinmeyen ya da yanlış bilinen bir dönemi g..

180,00₺

Çocuk Davamız

Kazım Karabekir Paşa'nın özellikle görev yaptığı Doğu vilayetlerinde bakımsız çocuklara yönelik yapm..

275,00₺

Çocuklara Öğütlerim

Kazım Karabekir Paşa’nın, çocuklara verdiği büyük önem bilinmektedir. Karabekir Paşa’nın bu eseri ge..

100,00₺

Cumhuriyet Tarihi Seti - İlk Yıllar (10 Cilt Lüx Kutulu)

BU KİTAPLAR OKUNMADAN YAKIN TARİH DOĞRU BİLİNEMEZ!..   1. KİTAP PAŞALARIN KAVGASI“İnkılap ..

1.790,00₺

Ermeni Dosyası

Ermeniler, bir komşu Devlet realitesi... Bu realite bilinmedikçe, huzur içinde yaşanamaz. Bu kitap,..

110,00₺

Ermenilerin Yaptığı Soykırım

Sinsi ve acımasız yöntemlerle, dünyanın tüm zenginliklerine hakim olma arzusundaki egemen güçlerin..

170,00₺

Hayatım

Kazım Karabekir Paşa'nın eserleri, ne kadar neticede kendi hatıraları olsa da yazılış ve hazırlanış..

195,00₺

İmparatorluğun Çöküşü

Türk milletini dört yıl ateş ve kan içerisinde bırakan ve neticede yüzyıllardan beri bu kahraman mi..

280,00₺

İstiklal Harbimiz (5 Cilt)

Kazım Karabekir Paşa’nın 1930 yıllarında yazdığı ve yayınlanmasını ailesine vasiyet ettiği, yakın t..

1.200,00₺

İstiklal Harbimizin Esasları

Dün korkudan bu kitapların adını dahi ağızlarına alamayanlar bugün “tarihçiyim” diye etrafta dolaşı..

210,00₺

İttihat ve Terakki Cemiyeti "1896-1909"

Osmanlı İmparatorluğunun çözülüşünün son yılları ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin doğuşu, teşkilat..

225,00₺

Kazım Karabekir Külliyatı 25 Kitap

BU KİTAPLAR OKUNMADAN YAKIN TARİH DOĞRU BİLİNEMEZ!..  1. KİTAP PAŞALARIN KAVGASI“İnkı..

4.825,00₺

Kürt Meselesi "İki Halkı Çarpıştıran Haindir"

Kazım Karabekir Paşa, Kürt meselesi için şöyle diyor:'Bizi parçalayarak yutmak isteyen dış kuvvetl..

110,00₺

Millet Bilinci “Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu”

Bir toplumun yirmi-otuz yıl gibi çok kısa bir süre içinde nasıl millet bilincini kazanıp, askeri ve..

120,00₺

Milli Mücadele'de İttihat ve Terakki Erkanı ve Enver Paşa

Enver Paşa, Harb-i Umumi'den mağlup çıkılması üzerine Berlin'e kaçmak zorunda kalmıştı. Buradan Rus..

225,00₺

Nasıl Hristiyan Olacaktık?

Fethi Bey (Okyar) söz alarak, bana gayet sert, kat’i cevap verdi: -Evet, Karabekir! Türkler İs..

150,00₺

Paşaların Hesaplaşması

Dün korkudan bu kitapların adını dahi ağızlarına alamayanlar bugün “tarihçiyim” diye etrafta dolaşıy..

170,00₺

Paşaların Kavgası

Dün korkudan bu kitapların adını dahi ağızlarına alamayanlar bugün “tarihçiyim” diye etrafta dolaşıy..

180,00₺

Tarihte ve Abdülhamid Döneminde Türk-Alman İlişkileri

Kökü çok eskilere dayanan Türk-Alman ilişkieri -günümüze dek uzanan boyutuyla- tarihimizin en ilgin..

210,00₺

Türk Ordusunda Almanlar

Helmuth von Moltke, Colmar Feiherr von der Goltz ve Liman von Sanders, ıslah heyetlerinin başında T..

145,00₺

Yeniden Dirilişe

Kazım Karabekir Paşa, Birinci Dünya Savaşı esnasında Genelkurmay Başkanlığı istihbarat şubesini ida..

280,00₺

E-Ticaret Sistemleri