Manavoğlu Nevres Bey

Manavoğlu Nevres Bey


Harbiye'yi birincilikle bitiren Bursalı Manavoğlu Nevres Bey, siyasi cereyanlara kapılarak ordu saflarında kendisini bekleyen parlak istikbali kaybetmiş bir askerdir.İttihat Terakki'nin iktidar yıllarını sürgünlerde geçiren Nevres Bey İttihat Terakki'nin sükutuyla İstanbul'a döndü.Bilahare İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya geçerek memleketi Bursa'da Redd-i İlhak Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı ve gazete çıkararak Milli Mücadele'yi destekledi.Sonraki gelişmelerden rahatsızlık duyarak 1924'de son halife Abdülmecid Efendi ile birlikte yurdu terkeden Nevres Bey Cidde savunmasını organize etti ve Kral Abdullah'ın harbiye nazırlığını yaptı. 1928'de Ürdün'de öldü.Yazar yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı bu eserde Kurtuluş Savaşı'nda Bursa'nın Yunanlılarca işgali; halkın Kuva-yı Milliye ve Ankara'nın işgal karşısındaki tutumları ile Yunanlıların zulümleri ve Yunanlılarla yapılan çatışmaları anlatmakta ve 20'li yılların Bursası hakkında bilgi vermektedir. Eser, işgal senesi içerisinde yazılması ve Ankara hükümetiyle Kuva-yı Milliye'nin işgal karşısındaki tutumlarına yönelttiği eleştiriler bakımından ilginçtir.

E-Ticaret Sistemleri