Mehmet Ali Bey

Mehmet Ali Bey


Mehmet Ali Bey mütareke dönemini başlarında partiler üstü bir kuruluş olma iddiasındaki Selameti Heyeti’nin kurucularındandı (1918). Kısa bir süre sonra, Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın yeniden etkinlik kazanaması için çaba gösteren kadro da yer aldı (1919). 1920’de İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin fahri azalığına seçildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra, diğer Yüzelliliklerle birlikte yurtdışına sürüldü.


Mehmet Ali Bey, sürgünde yaşadığı Paris’te Zincire Vurulmuş Cumhuriyet adıyla bir gazete çıkarmaya başladı. İlk sayısının 1930’da çıktığı sanılan gazetede, Cumhuriyet yönetimine ve Mustafa Kemal’e ağır eleştireler yönelten yazılar yayımlandı. Mehmet Ali Bey, ölümünden dört gün önce 1938 yılında çıkan af yasasından yararlanarak Türkiye’ye dönmüştü.


I. Damat Ferit Paşa hükümetinde kısa sürelerle Posta-Telgraf ve dahiliye nazırlığı yapan, Cumhuriyet’in ilanından sonra Yüzellilikler listesine dahil edilerek yurt dışına sürülen Mehmet Ali Bey 16 Ekim 1939’da İstanbul’da öldü.

E-Ticaret Sistemleri